F. Novomeský v Olomouci

09.12.2010 19:34
První prosincovou sobotu proběhla v Olomouci přednáška Prof.MUDr Františka Novomeského PhD. Sálek restaurace Zora s kapacitou 33 míst byl vyprodán několik týdnů dopředu, ale díky Dášinému instruktorovi Bobovi se mi účast podařila zajistit. Guru ČS potápěčské medicíny završuje letos 50 let potápění a jeho zkušenosti jsou záviděníhodné.
Téma č.1:Soudobá potápěčská výstroj a její možný vliv na nehodu potápěče. Zde bylo presentováno množství obecněji známých i kuriózních případů, jako bezvědomí po poklesu obsahu O2 v láhvi na 7% vlivem koroze, zadušení zvratky v celoobličejové masce,ventily zarostlé kamenem s poklesem průchodnosti o 98 %, chybějící inflátorová hadice,bezvědomí vlivem těsné krční manžety, hypotermieve 100 m po plnění suchého obleku heliem, protože si dotyčný zapoměl Argonku. S výjímkou utrženého třmenu I. stupně všechny tyto nehody patří i do kategorie "lidský faktor". Závěr tedy zní: mít vlastní výzbroj, rozumět jí a udržovat ji.
Druhá část zahrnovala patofyziologii vzniku dekompresní nemoci-téma často diskutované i popisované ve všech potápěčských příručkách. Historie vzniku obsahuje i 10tis. úmrtí a 20tis. ochrnutých v letech 1886 až 1910, pokusy na kozách a prasatech a postavení první barokomory v r. 1917. Sycení i vysycování dusíku probíhá na alveolokapilární membráně v plicních sklípcích, jejichž celková plocha u člověka se rovná voleybalovému hřišti. Známé je rozdělení tkání na rychlé,pomalé a extrémně pomalé.Sycení je rychlý.exponenciální proces,vysycování je naopak pomalé a lineární.některé tkáně vysycují až 4 dny. Bubliny vznikají mikronukleací v štěrbinách výstelky krevních cév nebo kavitací jako vakuová bublina na hraně srdeční chlopně.Mikrojádra rostou vysycováním dalšího inertního plynu.Uvolňují se i mechanicky např.při vibraci těla nebo cvičení-pozor tedy na námahu po ponoru.Plicní mikrocirkulace je sice filtrem ale přes cévní shunty(zkratky)se mohou dostat do arteriální krve a je problem.Smyková deformace v oblouku aorty tlačí bubliny do karotid a dále do mozku.Poloha by měla být na zádech s mírně podloženou hlavou,nohy nikdy nezvedat!!Příznaky DCS I a II.typu jsou opět známé ze skript.Nová ale pro mne byla informace o elektrické aktivitě bublin,na kterých se tak začnou srážet krevní proteiny a ukládat krevní destičky.Dochází tím k cévní trombóze kterou ani barokomora neřeší a vyžaduje speciální léčbu.Prevencí může být užití Acylpyrinu před ponorem.Zdůrazněny byly symptomy zástavy močení,které je řízeno z míchy a vyžaduje bezpodmínečně katetrizaci.Dramaticky vypadá lymfatická forma DCS,kdy vzniká otok v podkoží a na krku ale do 2 týdnů dojde ke vstřebání.Zvláště pan profesor varoval před opětovným zanořením na konci ponoru do větší hloubky-když vám zkrátka při výstupu něco upadne,už se nevracejte a pošlete si pro to někoho jiného(nemyslím buddyho).
Třetí a poslední téma se zabývalo barotraumaty.Názorné diapozitivy z pitevny asi každému uvízly v paměti i bez dlouhého vysvětlování.Snímky plic  mladé potápěčky-kuřačky po vynoření z pouhých 4 m by mohly být námětem pro Novoroční předsevzetí.Vysvětlen byl i termín "kyslíkové ucho"způsobené vyrovnáváním podtlaku ve středouší Nitroxem,kdy po pocitech zalehnutí nebo tekutiny může dojít ke ztrátě sluchu ve vysokých frekvencích a vestibulárním poruchám.Málo známým barotraumatem je ruptura žaludku způsobená polykáním vzduchu.Tzv.Malony-Weiss syndrom je částečná ruptura stěny žaludku v oblasti napojení jícnu,kdy dochází k masivnímu krvácení a zvracení krve.Zde jsou nejrizikovější časté opakované ponory do malých hloubek.Obecnou prevencí barotraumat je na všech úrovních omílaný pomalý výstup a nepřerušované dýchání.
Vyřešit problémovou situaci sebe nebo svého buddyho můžete jen díky znalostem a mnoho věcí se nikde nedočtete.Proto se těším na další podobná setkání.
 
 
Zapsal Jaromír Hoffmann.