Jak jsme testovali láhve

04.04.2010 00:01

Protože nám končila platnost atestů na lahvích, byli jsme nuceni je nechat znovu otestovat. Těm kteří neví, jak takový atest tlakové láhve vypadá, tak se jim to v krátkosti pokusíme přiblížit.

Náš první krok vede do zkušebny, která disponuje zařízením a patřičnou akreditací k provádění tlakových zkoušek. V našem případě jezdíme do Vyškova*.

 

Nejdříve se vypustí z láhve zbytek dýchací směsi a demontují se ventily.

Provede se vizuální kontrola vnitřního povrchu láhve, což je někdy při špatném používání láhve velmi zajímavé. Například při plnění špatného vlhkého vzduchu nastane  při prudké změně teploty (vstup do vody, vytažení z vyhřátého auta do zimy,...) k vysrážení vlhkosti na stěnách láhve a následné korozi. Podle stavu vnitřního povrchu láhve se rozhodne, zdali je třeba láhev vyčistit mechanicky, nebo stačí-li ji pouze vypláchnout.

Při mechanickém čištění je do láhve nasypáno abrazivo - „vymýlací broky“ a pomocí vrtačky a řetězu na tyčce se láhev „vymele“. Po brokovém vymýlání zůstává povrch hladký a je tudíž méně náchylný ke korozi než povrch, který byl vyčištěn tryskáním-pískováním. Poté se provede znovu vizuální kontrola a pokud je vše v pořádku na řadu přichází samotný test. Láhev je umístěna do držáku a naplněna vodou po okraj.


 

Pak poklepáním kladívkem na láhev se ještě uvolní vzduchové bubliny z vnitřního povrchu láhve, protože vzduch je stlačitelný a zkreslil by výsledek testu. Poté je na láhev našroubována hadice s tlakovou vodou.

Pomocí hydraulického zařízení se do láhve natlačí voda. Tlak je monitorován na zkušebním manometru. Na každé láhvi je výrobcem vyražen údaj s hodnotou tlaku na jaký se má láhev testovat. Většinou je to maximální plnící tlak + 100 bar. Například láhev na 210 bar se testuje tlakem 310 bar.


Po dosažení potřebného tlaku se několikrát udeří kladívkem z mosazi do stěny láhve, čímž se uvnitř láhve vytvoří tlakový ráz. Kdyby se stalo, že láhev tento zkušební tlak nevydrží a „praskne“, voda bez expanze vyteče, protože její objem se rovná objemu láhve, tudíž nedojde k masivnímu úniku, jak by se stalo při použití plynu. Po úspěšném otestování láhve se pod hrdlo láhve vyrazí datum, kdy byla láhev testována (měsíc/rok). Dále se vyrazí číslo atestačního ústavu-zkušebny a v neposlední řadě datum příští kontroly.


Po vylití vody se nechá láhev vysušit na sušáku. Před našroubování ventilu se každá láhev ještě zváží na váze a údaj se zapíše do knihy.

Pro použití lahví na NITROX je třeba ještě láhve propláchnout technickým lihem, nebo jiným vhodným odmašťovadlem, který odstraní případnou mastnotu. Taktéž je nutno zbavit mastnoty i ventily, které se pro použití s EANx osadí vitonovými o-kroužky. Na pohyblivé části ventilů se použije O2 kompatibilní vazelina a ventily se opětovně sestaví. No a pak už jen zbývá našroubovat ventil na láhev a jemným poklepem dotáhnout – ne násilím , aby nedošlo k poškození závitu – a můžeme jít znovu plnit. Před demontáží skruží z dvojčat doporučujeme označit tužkou na láhev jejich pozici. Zpětná montáž je pak jednodušší.

 

Martin Vybíralík - Mates

 

*Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov (VTÚPV)
Autorizovaná osoba 240; notifikovaná osoba 1025; certifikační orgán pro výrobky 3064 (zkoušky elektrické bezpečnosti, EMC, potápěčské techniky a další); akreditovaná zkušební laboratoř 1103

 

Diskusní téma: Jak jsme testovali láhve

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek